Priser slakteriet

Varenr Vare/Beskrivelse Enhet Pris
101 Slakting storfe kg
20,-
102 Slakting gris kg
18,-
103 Slakting småfe ( For dyr over 20 kg, kommer et vekt tillegg på 5 kr pr.kg) stk
550,-
104 Hygienetillegg for urene stofre stk
750,-
105 Hygienetillegg for urene småfe stk
120,-
106 Tillegg for uklipte ulldyr stk
120,-
107 Returskinn - skinn må hentes samme dag, vi salter ikke skinn lenger stk
108 Returskinn - skinn må hentes samme dag, vi salter ikke skinn lenger stk
109 Grovdeling av storfe kg
18,-
110 Findeling av storfe med pakking kg
22.-
111 Luksusdeling av storfe med pakking kg
28,-
112 Grovdeling av gris kg
17,-
113 Findeling av gris med pakking kg
20,-
114 Luksusdeling av gris med pakking kg
24,-
115 Grovdeling av småfe stk
330,-
116 Findeling av småfe med pakking stk
430,-
117 Luksusdeling av småfe med pakking stk
550,-
118 Leieproduksjon farse, inkludert kryderier og vesker kg
80,-
119 Leieproduksjon medisterkaker, inkludert kryderier og vesker kg
85,-
130 Kverning av kjøtt, pakking + merking kg
20,-
220 Kjøttkontroll kg
2,-
250 Pakking/Emballering av skrotter stk
65,-
Sist oppdatert 25.05.2022, 10:15

Alle stykningsdeler i findeling og luksusdeling er vakumpakket og merket med pakke- og holdbarhetsdato.

Alle priser er oppgitt eks. mva.
Ved spesielle ønsker, ta kontakt post@hafjellslakteri.no / tlf: 909 71 380